زینبیه محفل شمع زینب سلام الله علیه

مراسم هفتگی جمعه بیست ودوم آبانماه1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

مراسم هفتگی جمعه پانزدهم آبانماه1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

مراسم هفتگی جمعه هشتم آبانماه1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

محرم الحرام1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

جشن بزرگ غدیر10مهر1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٢ ] [ ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

مراسم هفتگی جمعه3مهرماه1394

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٢ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]

مراسم هفتگی جمعه27شهریمر13994

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٢ ] [ ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ] [ کلب الزینب ]